bred erfarenhet av HR support

Konsultföretaget HRM Solutions har bred erfarenhet av HR support både på operativ och på strategisk nivå. Vi har hjälp ett flertal av våra kunder att ta sig igenom svåra och komplexa omstruktureringsfaser. Under årens lopp har vi arbetat med företag och andra organisationer i alla storlekar. Våra kunder omfattar både svenska och internationella organsationer. Är din organisation i behov tillfälligt extern HR-stöd?  Vår produktkatalog inkluderar exempelvis uthyrning av HR chef, mentorsprogram, rådgivning och revision. Kontakta i så fall HRM Solutions så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda. Du hittar oss på hrmsolutions. Om du vill prata med någon av företagets representanter är du alltid välkommen att ringa +46 722 216 750. Vi nås även via e-post, info@hrmsolutions.se.

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av branschen. Ulrika Wahllöf, senior konsult på HRM Solutions, har arbetat med HR i ledande ställning sedan 1988. Ulrika har bred erfarenhet från ett flertal sektorer, bland annat IT, finans, turism och service. Exempel på tidigare arbetsgivare och klienter inkluderar bland annat TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio, Microsoft och Svensk Turistföreningen. Under sin karriär har hon arbetat i chefposition både på strategisk och på operativ nivå.

En väl fungerande organisation behöver en HR funktion som korresponderar mot generella mål vad gäller produktivitet och vinst. HRM Solutions erbjuder bland annat en attraktiv revisionstjänst. Enkelt uttryckt tittar vi på områden som rekrytering, befordring och lönesättning och försöker identifiera eventuella svagheter. Vi undersöker om din organisation lyckas attrahera och behålla kompetent personal. Vi tittar också på om individuella kvaliteter väl överensstämmer med tilldelade arbetsuppgifter. Arbetet utmynnar i en rapport som inkluderar ett åtgärdsprogram för att optimera verksamheten. På www.hrmsolutions.se kan du läsa mer om vad vi kan göra för din organisation.