En lånekalkyl hjälper dig att få en överblick

En lånekalkyl är i princip en uträkning av de finansiella konsekvenserna av ett lån. Meningen med en lånekalkyl för en låntagare är att få en överblick över avbetalningen av ett framtida lån. Att räkna ut detta i förväg gör det lättare att avgöra om man kommer att klara av de sammanlagda lånekostnaderna och hur den egna finansiella situationen ungefär kommer att påverkas. Uppgifterna som man behöver ta med i beräkningen av en lånekalkyl är den önskade lånesumman, räntesatsen och löptiden av lånet.

Alltefter önskemål kan man sedan även lägga till ytterligare uppgifter som påverkar beräkningen som till exempel om man vill teckna ett låneskydd eller liknandet. Man borde förresten tänka efter noga angående vilken löptid man anger i kalkylen. Anger man en lång löptid, så medför detta att räntan blir högre än när man anger en kortare löptid. Men ju kortare löptid man anger, desto högre blir den månadsvisa återbetalningssumman eller med andra ord den månadsvisa finansiella belastningen och den måste hållas inom realistiska gränser. Det gäller alltså att hitta en löptid som resulterar i betalbara månadsavgifter och som samtidigt håller räntan inom överskådliga gränser.
Du kan räkna ut din individuella lånekalkyl själv eller så kan du låta din bank göra det åt dig men då betalar du möjligtvis en avgift för det. Det finns dock även hemsidor där man kan göra en enkel lånekalkyl själv utan att det kostar någonting alls så det kan vara en bra lösning. Läs mer hos låneansökan.se om att låna pengar