Grace wellness fakta

Under 1980- och 1990-talen ökade andelen överviktiga och feta i Sverige. Sedan sekelskiftet tycks denna ökning har stannat av, men övervikt är fortfarande ett allvarligt folkhälsoproblem. Enligt en uppskattning, som bland annat Livsmedelsverket förlitar sig på, kämpar omkring 50 % av alla vuxna män, 35 % av vuxna kvinnor och 25 % barn mot övervikt. Idag finns omfattande forskning som visar att överviktiga löper förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, infertilitet och vissa former av cancer. Problem med leder, andning och sömn har också knutits till övervikt.

Vi på Grace Wellness ser mycket allvarligt på de konsekvenser som övervikt har. Därför har vi under flera år arbetat för att sprida information om viktkontroll och hälsa. Vi har också initierat ett produktivt samarbete med Per-Arne Öckerman, professor emeritus i klinisk kemi vid Lunds universitet. Öckerman har under sin karriär publicerat över 400 vetenskapliga arbeten, som till största del inriktar sig på näringslära och komplementärmedicin. På basis av Öckermans studier och annan spetsforskning har vi utvecklat flera kostpreparat som på olika sätt underlättar viktminskning och därmed skapar förutsättningar för bättre hälsa och ett rikare liv. Mer om den vetenskapliga bakgrunden hittar du om du går till gracewellness.eu och klickar på ”Dokumentation”.

För tillfället saluför Grace Wellness kosttillskotten Reducer (som bland annat ökar din förbränning), Xantan (som dämpar hungern) och Bredspektrum Antioxidant (som bygger upp ditt immunförsvar och motverkar skadliga fria radikaler). Gå till grace-wellness.se och läs mer om hur de fungerar. Här kan du även beställa preparaten samt anmäla dig till vår kostnadsfria viktskola. Välkommen till Grace Wellness!