Utsug av radon.

Eliminering av både radon, fukt och lukt kan göras med hjälp av utsug. Corroventas
radonutdragare är utvecklade för radonsanering i utrymmen såsom källare och krypgrunder.
Dessa utdragare är effektiva, energisnåla och tysta oavsett om byggnaden har en kompakt
eller porös yta. Radonsugen RS 400 utför effektiv sanering av radon, fukt och lukt. Den är
utvecklad för radonsanering i använda rum så väl som källare och utrymmen med porösa
ytor och för undertrycksventilation av inramade våningar. I en fläkt med utstyrd
växelströmsmotor går en stor del av den producerade energin förlorad i form av värme.
Fläktmotorn i en RS400 har å andra sidan permanentmagneter, för att skapa det
magnetiska fältet i motorn. Energin används för att skapa rotation och går inte förlorad i
form av värme. Radonsugen RS 100 uppnår effektiv radonsanering, med extremt hög
sugförmåga kombinerad med mycket låg ljudnivå. För att radonnivån i en bostad ska
reduceras, behöver lufttrycket under betonggrunden vara lägre än den i huset. Eftersom
bostäder ofta står på mycket kompakt mark, är det nödvändigt att ha en anläggning som har
en extremt stor sugförmåga. För att uppnå detta, är radonsug RS100 ansluten till ett
rörsystem som suger upp en luft/radonblandningen från luftfickorna under grunden.
Hur blir man utsatt för radon kanske din första tanke är. Du bor förmodligen inte ens i närheten något område som är känt för hantering av radioaktivt material. Men stora delar av Sverige utsattes 1986 för en hel del radon när Tjernobyl sprängdes. Med den halveringstid radon har, är det fortfarande hög risk på många håll för radonförgiftning. Så det berör även dig.
Kanske vill du nu få veta vart man ska gå på nätet för att läsa mer om radonsanering. En riktigt bra sida på nätet – med mycket vettig och bra information – är  www.radonsanering.nu.