Varför vi behöver göra mögelsanering: grundläggande information på ett ögonblick

Mögel är en vardaglig term som tillämpas på ett stort antal varierat antal svamparter där deras tillväxt resulterar i ett mögligt utseende på olika objekt. Ett skikt av svamptillväxt
missfärgar dessa objekt. Olika former av svampar växer i form av flercelliga trådar som
kallas hyfer. Ordet “hyfer” låter oss påminna om den mytologiska Hydrae med oändliga
huvuden som växer ut igen när de kapas med svärd. Hyferna är generellt transparenta, så mycelet verkar som mycket fina, fluffiga vita trådar över ytan. Den dammiga textur orsakas av ett ymnigt antal asexuella sporer som bildas genom differentiering precis vid hyfernas  ändar.
Sättet för hur dessa sporer bildas används traditionellt för att klassificera mögelsvampar. Många av dessa sporer är färgade, vilket gör svampen mycket tydlig för det mänskliga ögat – i detta skede av sin livscykel. Dessa orsakar nedbrytning av naturliga material som exempelvis läder. Detta klassificeras då som mögelskadad egendom.
Mögel kräver fukt för att växa. Liksom alla svampar hämtar mögel inte sin energi genom fotosyntesen men från det organiska material som de bor. Typiskt mögel utsöndrar enzymer som bryter ner komplexa ämnen i enklare ämnen, som sedan absorberas av hyferna. Sedan skapas ett mycket stort antal små sporer. Mögelsporer kan förbli luftburna under en obestämd tid eller klamrar sig fast på läder och päls. Den kan överleva under extrema temperaturer och tryck. Så vi behöver verkligen göra vad vi kan för att bli av med mögel.
Kanske blev du lite nyfiken av innehållet i den här texten och vill veta mer om mögelsanering. Det du vill veta om mögelsanering kan du nog hitta på
Mögelsanering.biz. Bland annat hittar du en mängd artiklar som på olika sätt handlar

om mögel och mögelsanering, samt hur du ska gå till väga för att bli av med problemen.